Zoeken

Algemene voorwaarden Geilverhaaltje.nl

Geilverhaaltje.nl is een platform waarop schrijvers van verhalen erotische verhalen kunnen plaatsen. Dit kunnen zij anoniem doen of door het aanmaken van een account. Het staat iedere bezoeker vrij om op een verhaal te reageren.

Bij je bezoek aan Geilverhaaltje.nl wordt je geacht onderstaande regels te lezen en je hier aan te houden.

 • Als je een verhaal plaatst, is dit alleen toegestaan als je zelf de auteur bent van het verhaal.
  Verhalen op Geilverhaaltje.nl mogen niet zonder toestemming worden gekopieerd.
 • Het is niet toegestaan om verhalen en reacties te plaatsen waarvan de inhoud in strijd is met de Nederlandse wetgeving.
 • Geilverhaaltje.nl behoudt zich het recht voor om verhalen zonder opgaaf van reden te wijzigen, weigeren of te verwijderen.
 • Geilverhaaltje.nl behoudt zich het recht voor om personen de toegang tot de website zonder opgaaf van reden te ontzeggen.
 • Iedere gelijkenis in verhalen die lijken op de werkelijkheid (zoals plaatsen en namen) berust op toeval. 
 • Verhalen waarin seksuele handelingen met personen onder de 16 jaar voorkomen, of met extreme verkrachting, dood en andere mensonterende handelingen zijn niet toegestaan en zullen worden verwijderd.
 • Geilverhaaltje.nl kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade in welke vorm dan ook, direct of indirect veroorzaakt door het gebruik van de website.
 • Het aanbieden van verhalen geschiedt geheel vrijwillig. Aanbieders kunnen op geen enkele wijze aanspraak maken op vergoeding in welke vorm dan ook.
 • Het plaatsen van persoonlijke gegevens (waaronder ook contactgegevens) is niet toegestaan, met uitzondering van de naam van de auteur en een e-mail adres (voor bijvoorbeeld het uitwisselen van ideeën over een verhaal).
 •